ekorre


finanskrisen

1.      finanskrisen beror på att många banker i USA har lånat ut pengar till folk med dålig ekonomi som de kunde köpa nya hus men när de på grund av ändringar i villkoren var tvungna att sälja husen billigare än de köpt dem kunde bankerna inte få tillbaka sina pengar och bankerna hade på grund av alla lån de lånade ut sålt lån till andra så att om någon inte kunde betala tillbaka skulle de som köpt lånet få huset

2.       jag tycker att bankerna hade kunnat lära sig lite av historien för att under 1900 har det varit 3 finanskriser jag tycker man borde ha lärt sig hur man ska kunna undvika dem och om man misslyckas med det ska man kunna få slut på dem fort och kunna minska skadan

3.      Jag tror inte det är så jätte mycket problem i Sverige det är ju lite problem som t.ex. Volvo var tvungna ta avskeda flera men jag tror inte att det kommer bli nått problem med att banker stängs ner och folk som begår självmord för att de har förlorat allt


blogguppgift

Bloggfråga 1: Hur olika är mäns och kvinnor beteende, värderingar, förutsättningar och villkor? Beskriv skillnaderna mellan könen som du uppfattar det. Vad beror skillnaderna på? Hur mycket beror det på bilologiska skillnaderna oh hur på vår uppfostran och samhällets normer? Tycker du att synen på och uppdelning mellan män och kvinnor är bra som den är eller borde den förändras? i så fall. Argumentera för din åsikt!

Jag tycker det är dåligt att kvinnor får sämre löner än män men jag tycker också det är dåligt att de flesta feminister vill ha lika många kvinnor som män på chefs jobb men de bryr sig inte om att det ska vara lika många män och kvinnor som sopgubbe och liknade jobb. Många av skillnaderna är nog för att kvinnor inte har arbetat lika länge som män och när dom börja jobba så var det mer med de sämre jobben

Bloggfråga 2:

Tänk dig att du skulle tvingas eller få möjligheten att byta kön. Fundera och beskriv hur ditt liv, dina intressen eller beteendemönster skulle kunna tänkas förändras om du bytte kön. Diskutera hur stor del av din personlighet som är beroende av kön.

Jag vet inte hur mitt liv skulle sett ut om jag blev tvingad att byta kön men det hade troligt viss betytt att jag skulle fått sämre lön när jag börja arbeta och hade blivit tvungen att lära mig en massa om smink och liknade saker


Bloggfråga: 3

Hur jämställda är vi Sverige idag? Ibland hävdas att Sverige är världens mest jämställda land i världen, andra menar att vi har långt kvar till verklig likabehandling och jämställdhet mellan könen.  Jämför Sverige med ett annat land (eller om ni vill kan ni istället jämföra två andra olika typer av länder tex  ett i -land u-land ) utifrån statistiska uppgifter eller mer fritt. Diskutera först vilka frågor eller uppgifter som är mest utslagsgivande för att avgöra graden av jämställdheten i ett land. Försök sedan hitta statistiska uppgifter krig detta, och dra slutsatser.


Jag tycker Sverige är ett ganska jämställt land, det är inte perfekt men det är inte lika dåligt som i en del andra länder. Det är kanske inte jämställt på det sättet att det är lika många men som kvinnor på varje jobb och de har samma lön. Men jag tror aldrig det hade funkat att kvotera in kvinnor på arbeten men om man jämför Sverige med ett annat land som USA så tror jag Sverige har bättre jämställdhet eftersom det är fler kvinnor i USA är hemma fruar. Som jag har skrivit tidigare så tror jag inte att detta är för att företagen i USA hellre anställer män utan för att det helt enkelt finns fler män än kvinnor som söker jobb. När det gäller jämlikhet i lönen för samma arbete så tror jag att det är likadant i USA som i Sverige.  


Bloggfråga: 4

 Inom genusvetenskapen finns en teori om en rådande "könsmaktsordning". Läs om denna i dokument på FC i temamappen. Utifrån denna teori om en strukturell könsmaktsordning förklaras de flesta orättvisor och missförhållande mellan könen, t.ex. kvinnomisshandel eller sexism.
Tycker du att denna teori ger en bra beskrivning av situationen i Sverige? Anses mannen verkligen som överordnad inom de flesta områdena i samhället? Diskutera hur du talar för könsmaktsordningen och mot.
Utryck gärna din egen åsikt.


Jag tycker Männen brukar ses som den som har makten i de flesta områden. I hemmet och på jobbet.  Men det är klart att även kvinnan kan ses som överordnad i vissa lägen och vissa jobb då dem har högre status än män.


visepresidentkandidat misstänkt för makt missbruk

Alaskaguvernören Palin missbrukade sin makt när hon i somras avsatte delstatens ansvarige för säkerhetsfrågor, den före detta polischefen i Anchorage Walt Monegan. Officiellt hette det att Palin ville att säkerhetsarbetet skulle ta ny annan riktning, men kort därpå publicerades en artikel som antydde att den verkliga orsaken var att Monegan låtit bli att avskeda en polis som var involverad i en uppslitande skilsmässa och vårdnadstvist med Palins syster. Utdrag ur korrespondens mellan Palin och Monegan stärkte argumentet. Utredningen har fått stor uppmärksamhet i amerikanska medier och där döpts till "Troopergate", en anspelning på Watergate-affären. Republikaner i Alaska har försökt att skjuta på utredningen tills efter presidentvalet den 4 november.


monsterorkanen ike närmar sig texas

100 000 tals evakuerar texas för att fly från orkanen ike. Nationella orkancentret (NHC) varnar att alla som stannar hemma i låglänta områden kommer att dö. Texas guvernör Rick Perry vädjade till invånarna att ge sig av. han sa"Mitt budskap till Texasborna i det område som väntas drabbas är detta: Slutför era förberedelser för Ike är farlig och han är på väg".

Om

Min profilbild

Erik

RSS 2.0